Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 27/2005 z 28.06.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu ATM S.A. Tadeusza Czichona o nabyciu w dniach 21—28 czerwca 2005 roku, akcji zwykłych w ilości 5900 sztuk po średniej cenie 15,30 złotych oraz od Prezesa Zarządu ATM S.A. Romana Szweda o nabyciu w dniu 28 czerwca 2005 roku, akcji zwykłych w ilości 4256 sztuk po średniej cenie 7,60 złotych.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent