Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący 28/2005 z 01.07.2005

Zarząd ATM S.A. przedstawia w załączeniu uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2005 roku.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu