Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Raport bieżący 29/2005 z 04.07.2005

Zarząd ATM S.A. informuje, że Spółka ATM S.A. przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005”, o których mowa w § 27 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych o treści zamieszczonej poniżej.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu