Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 30/2005 z 13.07.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu wczorajszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu Tadeusza Czichona o nabyciu w dniach 30.06—12.07 2005 roku, akcji zwykłych w ilości 1500 sztuk po średniej cenie 36,75 złotych.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent