Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 32/2005 z 04.08.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu Tadeusza Czichona, o nabyciu w dniach od 29.07 do 04.08 2005 roku akcji zwykłych w ilości 2000 sztuk, po średniej cenie 39,72 złotych.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent