Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 33/2005 z 17.08.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu Tadeusza Czichona, o nabyciu w dniach od 5.08 do 17.08 2005 roku akcji zwykłych w ilości 750 sztuk, po średniej cenie 41,85 złotych.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent