Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 35/2005 z 30.08.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu Tadeusza Czichona, o nabyciu w dniach od 18.08 do 30.08 2005 roku akcji zwykłych w ilości 750 sztuk, po średniej cenie 42,73 złotych.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent