Zawarcie umowy znaczącej

Raport bieżący 36/2005 z 01.09.2005

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu wczorajszym została podpisana umowa z NEO Agencja Reklamowa Sp. z o.o. na wdrożenie i obsługę systemu POS TV (Point of Sales TV — telewizja w miejscu sprzedaży) w jednej z ogólnopolskich sieci handlowych. Oznacza to wejście ATM na nowy, dynamicznie rosnący rynek reklamy cyfrowej z ofertą outsourcingu zintegrowanej platformy technicznej do rozpowszechniania treści audiowizualnych. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony, a jej wartość w ciągu 5 lat wyniesie ok. 5,7 mln zł. Kryterium uznania tej umowy za znaczącą stanowi przekroczenie 10% wysokości kapitałów własnych.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu