Informacja o nabyciu akcji


Raport bieżący 37/2005 z 08.09.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu Tadeusza Czichona, o nabyciu w dniach od 01.09 do 08.09 2005 roku akcji zwykłych w ilości 1500 sztuk, po średniej cenie 40,76 złotych.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent