Informacja o zmianie znaczącej umowy

Raport bieżący 38/2005 z 13.09.2005

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany aneks zwiększający zakres umowy na outsourcing infrastruktury telekomunikacyjnej z jednym z krajowych operatorów telewizji kablowej. Łączna wartość świadczeń wynikającej z tej umowy w okresie 5 lat wynosi 14,7 mln zł. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi przekroczenie 10% wysokości kapitałów własnych.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent