Zmiana umowy znaczącej

Raport bieżący 39/2005 z 14.09.2005

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym został podpisany aneks zwiększający wartość umowy na outsourcing infrastruktury telekomunikacyjnej z jednym z krajowych operatorów telekomunikacyjnych o 11,4 mln złotych. Aktualna łączna wartość świadczeń wynikającej z tej umowy w okresie 5 lat wynosi 29,2 mln zł. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi przekroczenie 10% wysokości kapitałów własnych.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent