Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 40/2005 z 04.10.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu Tadeusza Czichona, o nabyciu w dniach od 09.09 do 04.10 2005 roku akcji zwykłych w ilości 500 sztuk, po średniej cenie 42,25 złotych.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent