Informacja o nabyciu akcji


Raport bieżący 41/2005 z 20.10.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu Tadeusza Czichona, o nabyciu w dniach od 20.10 2005 roku akcji zwykłych w ilości 500 sztuk, po średniej cenie 42 złotych.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent