Informacja o nabyciu akcji


Raport bieżący 43/2005 z 21.11.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu Tadeusza Czichona, o nabyciu w dniu 18.11.2005 roku akcji zwykłych w ilości 500 sztuk, po cenie 44,72 złotych.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent