Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 45/2005 z 03.12.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu Tadeusza Czichona, o nabyciu w dniu 2.12.2005 roku akcji zwykłych w ilości 400 sztuk, po cenie 60,00 złotych oraz od Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej o sprzedaży 1500 sztuk akcji zwykłych po cenie 59,42 zł.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent