Informacja Zarządu o planowanej umowie

Raport bieżący 49/2005 z 16.12.2005

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATM S.A. wyraziło zgodę na sprzedaż nieruchomości biurowej spółki oraz objęcie jej umową leasingu.

Aktualnie prowadzone są negocjacje z instytucjami finansowymi, spośród których zostanie wybrany kontrahent do zawarcia transakcji. Nie jest jednak w związku z tym dotąd określona ani dokładna wartość, ani termin zawarcia umowy.

W wyniku podpisania umowy Spółka spodziewa się uzyskania znaczących korzyści:

1) uwolnienia ok. 23—25 mln zł środków finansowych przy nieznacznym wzroście rocznych obciążeń z tytułu spłaty zadłużenia długoterminowego,
2) pozyskanie znacznego kapitału na dalsze inwestycje bez rozwodnienia akcji obecnych akcjonariuszy,
3) dzięki wysokiej jakości technologicznej zbudowanych przez Spółkę budynków — znaczącego zysku na sprzedaży nieruchomości — na poziomie ok. 11—13 mln zł brutto.

Zarząd prowadzi działania mające na celu przeprowadzenie transakcji sprzedaży nieruchomości i zawarcia umowy leasingowej jeszcze przed końcem 2005 roku, aczkolwiek ze względów formalnych nie jest pewne, czy będzie to możliwe.

Jeżeli transakcja sprzedaży nieruchomości byłaby zawarta jeszcze w roku bieżącym, prognozy dla Spółki na rok 2005, opublikowane w prospekcie emisyjnym, będą musiały zostać znacznie skorygowane. W takim przypadku Zarząd spodziewa się, że Spółka osiągnęłaby w 2005 roku następujące wyniki:

Przychody ze sprzedaży: 118—122 mln zł
Zysk brutto ze sprzedaży: 44—46 mln zł
Zysk operacyjny: 18—22 mln zł
Zysk brutto: 18—22 mln zł
Zysk netto: 15—19 mln zł

Precyzyjna prognoza nie może być na razie sporządzona, ponieważ nie zostały ustalone ostateczne warunki omawianej transakcji, a także nie są znane precyzyjne informacje na temat przychodów ze sprzedaży, które będą mogły być zaliczone do wyników roku bieżącego.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu