Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 50/2005 z 19.12.2005

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu Tadeusza Czichona, o nabyciu w dniu 14.12.2005 roku akcji zwykłych w ilości 140 sztuk, po cenie 56,80 złotych oraz w dniu 19.12.2005 roku akcji zwykłych w ilości 460 sztuk, po cenie 64,20.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent