Zbycie i leasing nieruchomości

Raport bieżący 52/2005 z 21.12.2005

Zarząd ATM SA informuje, że w dniu dzisiejszym została podpisana umowa zbycia nieruchomości znajdującej się przy ulicy Grochowskiej 21a w Warszawie, za cenę 40,5 mln zł firmie Fortis Lease Polska sp. z o.o., ul. Postępu 15, Warszawa. Wartość ewidencyjna zbytej nieruchomości wynosi 27,02 mln zł. Kryterium uznania zbywanej nieruchomości za aktywa znacznej wartości jest przekroczenie 10% kapitałów własnych. Zarząd informuje, że równocześnie została podpisana umowa leasingu z Fortis Lease Polska sp. z o.o. na ww. nieruchomość, a okres leasingu wynosi 15 lat.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu