Data Numer Raport
28.12.2006 54/2006 Zawarcie znaczącej umowy
18.12.2006 53/2006 Informacja o nabyciu akcji
11.12.2006 52/2006 Informacja o nabyciu i zbyciu akcji
22.11.2006 51/2006 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
22.11.2006 50/2006 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki
14.11.2006 49/2006 Projekty uchwał na obrady Walnego Zgromadzenia Spółki
13.11.2006 48/2006 Objęcie udziałów w spółce
02.11.2006 47/2006 Objęcie udziałów w spółce
31.10.2006 46/2006 Nabycie aktywów o znacznej wartości
31.10.2006 45/2006 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
24.10.2006 44/2006 Podpisanie umowy inwestycyjnej
10.10.2006 43/2006 Informacja o nabyciu akcji
01.09.2006 42/2006 Informacja o zbyciu akcji
25.08.2006 41/2006 Wybór biegłego rewidenta
21.08.2006 40/2006 Zawiązanie spółki Cineman sp. z o.o.
17.08.2006 39/2006 Informacja o nabyciu akcji
14.08.2006 38/2006 Informacja o zawarciu znaczącej umowy
07.08.2006 37/2006 Informacja o dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu giełdowego
14.07.2006 36/2006 Zawarcie znaczącej umowy
14.07.2006 35/2006 Wykaz informacji przekazanych do publicznej informacji w roku 2005
14.07.2006 34/2006 Zawarcie znaczącej umowy, informacje dodatkowe
13.07.2006 33/2006 Zawarcie znaczącej umowy
12.07.2006 32/2006 Nabycie akcji przez zarząd spółki
11.07.2006 31/2006 Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu
07.07.2006 30/2006 Informacja o nabyciu akcji
05.07.2006 29/2006 Oświadczenie dotyczące przestrzegania ładu korporacyjnego
03.07.2006 28/2006 Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki
22.06.2006 27/2006 Informacja o nabyciu akcji
22.06.2006 26/2006 Projekty uchwał na obrady Walnego Zgromadzenia Spółki
08.06.2006 25/2006 Zmiana polityki dywidendy
08.06.2006 24/2006 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki
24.05.2006 23/2006 Objęcie udziałów w spółce
12.05.2006 22/2006 List intencyjny w sprawie powołania spółki
12.04.2006 21/2006 Informacja o nabyciu akcji
20.03.2006 20/2006 Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
20.03.2006 19/2006 Informacja o nabyciu akcji
07.03.2006 18/2006 Informacja o nabyciu akcji
27.02.2006 17/2006 Informacja o nabyciu i zbyciu akcji
20.02.2006 16/2006 Informacja o nabyciu akcji
20.02.2006 15/2006 Informacje dodatkowe o nabyciu udziałów w spółce
20.02.2006 14/2006 Informacje dodatkowe o nabyciu udziałów w spółce
20.02.2006 13/2006 Informacja o zbyciu akcji
17.02.2006 12/2006 Informacja o zbyciu akcji
15.02.2006 11/2006 Nowe kierunki rozwoju ATM S.A.
13.02.2006 10/2006 Informacja o objęciu udziałów w spółce
06.02.2006 09/2006 Informacja o raportach skonsolidowanych
02.02.2006 08/2006 Informacja o nabyciu i zbyciu akcji
02.02.2006 07/2006 Informacja o wyborze oferty
02.02.2006 06/2006 Informacja o nabyciu udziałów w spółce
01.02.2006 05/2006 Terminarz raportów okresowych w roku 2006
31.01.2006 04/2006 Informacja o nabyciu akcji
27.01.2006 03/2006 Korekta prognozy wyników
14.01.2006 02/2006 Informacja o nabyciu akcji
12.01.2006 01/2006 Informacja o zbyciu akcji