Informacja o zbyciu akcji

Raport bieżący 01/2006 z 12.01.2006

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Wojciecha Żmijewskiego, radcy prawnego ATM, o zbyciu w dniu 05-01-2006 akcji zwykłych w ilości 400 sztuk, po średniej cenie 68,75 złotych.

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent