Informacja o objęciu udziałów w spółce

Raport bieżący 10/2006 z 13.02.2006

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka objęła 60% udziałów w spółce iloggo sp. z o.o. w wyniku podwyższenia jej kapitału zakładowego. Wielkość transakcji nie kwalifikuje jej jako transakcji nabycia aktywów o znacznej wartości.

Iloggo sp. z o.o. posiada technologię elastycznego, graficznego udostępniania informacji w Internecie. Technologia ta może zostać wykorzystana między innymi do budowania serwisów tematycznych czy do oferowania usług telewizji interaktywnej. Firma iloggo opracuje oparty na tej technologii serwis internetowy. Spółka może uzyskiwać przychody z dwóch źródeł: sprzedaży licencji na wykorzystanie opracowanych technologii oraz świadczenia usług witryn internetowych.

ATM S.A. zamierza wesprzeć firmę iloggo swoim potencjałem i doprowadzić do jak najszybszej komercjalizacji jej produktów. Wielkość dalszych inwestycji ATM w tę firmę będzie uzależniona od zainteresowania rynku wyrażonego tempem przyrostu liczby klientów serwisów oferowanych przez iloggo.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent

 

h kwartalnych, zawarte bedą informacje określone w § 87, ust 1, Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent