Nowe kierunki rozwoju ATM S.A.

Raport bieżący 11/2006 z 15.02.2006

Zarząd ATM S.A. informuje, że przyjął nowe kierunki rozwoju Spółki od roku 2006. Przewiduje w nich, obok rozwijania swoich tradycyjnych dziedzin działalności, intensywne wprowadzanie na rynek nowych usług teleinformatycznych, wspomagane przez stworzenie inkubatora firm technologicznych. Jest to przedsięwzięcie polegające na przejmowaniu i kreowaniu spółek typu „start-up”, stworzonych do wdrażania innowacyjnych technologii i mających na celu zajęcie wiodącej pozycji na nowo kreowanych rynkach — w szczególności w zakresie dystrybucji treści cyfrowych i usług mobilnych. W ten sposób ATM S.A. planuje realizację swojej misji: budowania wartości firmy poprzez innowacyjne przedsięwzięcia teleinformatyczne kreujące nowe rynki w Polsce i na świecie.
Szczegóły tych zamierzeń zostały umieszczone na stronach internetowych Emitenta (plik pdf).

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent