Informacja o zbyciu akcji

Raport bieżący 12/2006 z 17.02.2006

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu 15 lutego 2006 r. akcjonariusze indywidualni — niektórzy założyciele spółki — dokonali zbycia części swoich akcji. Roman Szwed Prezes Zarządu zbył 50.000 akcji po cenie 86 zł i obecnie posiada 423.136 akcji, co stanowi 13,11% akcji spółki; Piotr Puteczny, Doradca Zarządu, zbył 33.106 akcji po średniej cenie 86 zł; Dariusz Kiełkowski, Prokurent zbył 20.000 akcji po średniej cenie 86,01 zł; Tomasz Tuchołka, Członek Rady Nadzorczej, zbył 11.500 akcji po cenie średniej cenie 86 zł.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent