Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 17/2006 z 27.02.2006

 

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki informacja o następujących transakcjach nabycia i zbycia akcji ATM S.A. przez osobę blisko związaną z Wiceprezesem Zarządu Spółki:

nabyciu w dniu 03.02.2006 r. 20 akcji po cenie 72,60 zł,
zbyciu w dniach 03—13.02.2006 r. 130 akcji po średniej cenie 78,81 zł,
nabyciu w dniu 14.02.2006 r. 40 akcji po średniej cenie 86,05 zł,
zbyciu w dniu 15.02.2006 r. 40 akcji po średniej cenie 87,95 zł,
nabyciu w dniu 24.02.2006 r. 20 akcji po cenie 88,50 zł.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent