Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 18/2006 z 07.03.2006

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że do Spółki wpłynęła informacja od Tadeusza Czichona, Wiceprezesa Zarządu ATM, o nabyciu w dniu dzisiejszym akcji zwykłych w ilości 300 sztuk, po cenie 80,50 złotych.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent