Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 19/2006 z 20.03.2006

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki informacja o nabyciu w dniach 28.02—17.03.2006 r. przez osobę blisko związaną z Wiceprezesem Zarządu Spółki 238 akcji ATM S.A. po średniej cenie 81,19 zł.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent