Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 21/2006 z 12.04.2006

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu Tadeusza Czichona o nabyciu w dniu dzisiejszym akcji zwykłych w ilości 300 sztuk po cenie 78,91.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent