Objęcie udziałów w spółce

Raport bieżący 23/2006 z 24.05.2006

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym ATM objął 159 udziałów nowej emisji ATM-Elektronika sp. z o.o. o wartości nominalnej 625 zł za łączną kwotę 107.325 zł, co stanowi 66,25% kapitału zakładowego spółki po podwyższeniu kapitału. Inwestycja w udziały spółki ma charakter długoterminowy.
Wielkość udziałów ATM S.A. w kapitale zakładowym ATM-Elektronika sp. z o.o. wynosi 99,58% i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Wiceprezes Zarządu ATM S.A. Tadeusz Czichon posiada 0,42% udziałów w ATM-Elektronika i pełni funkcję Prezesa Zarządu tej spółki. Kryterium będącym podstawą uznania aktywów za znaczące była wartość udziałów w kapitale nabywanej spółki.
Nabycie udziałów nastąpiło ze środków własnych Emitenta.

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ATM-Elektronika sp. z o.o. związane jest ze wznowieniem jej działalności. Spółka zmienia nazwę na ATM-Services sp. z o.o. i będzie świadczyła usługi w zakresie obsługi informatycznej małych i średnich przedsiębiorstw na terenie całego kraju. Oferta ATM-Services ma zapewnić firmom obsługę informatyczną przy wykorzystaniu zestandaryzowanych produktów, w modelu pełnego outsourcingu, po konkurencyjnych cenach. Oferta ATM-Services będzie komplementarna do oferty ATM S.A., nastawionej na bardziej zaawansowane, często unikatowe technologicznie rozwiązania, dla najbardziej wymagających klientów.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu