Oświadczenie dotyczące przestrzegania ładu korporacyjnego

Raport bieżący 29/2006 z 05.07.2006

Zarząd ATM S.A. informuje, że Spółka ATM S.A. przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2006”, o których mowa w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych o treści zamieszczonej poniżej.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes ZarząduRaport bieżący 29/2006 z 05.07.2006
Oświadczenie dotyczące przestrzegania ładu korporacyjnego

Zarząd ATM S.A. informuje, że Spółka ATM S.A. przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w „Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2006”, o których mowa w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych o treści zamieszczonej poniżej.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu