Korekta prognozy wyników


Raport bieżący 03/2006 z 27.01.2006

Zarząd ATM S.A. niniejszym koryguje prognozę wyników spółki na rok 2005 przedstawioną w prospekcie emisyjnym z 12 maja 2004 roku oraz uściśla wstępne szacunki zawarte w raporcie bieżącym nr 49/2005 i przewiduje, że w roku 2005 spółka osiągnie:

przychody ze sprzedaży 119.551 tys. zł
marża (zysk brutto) ze sprzedaży 45.561 tys. zł
zysk operacyjny 22.707 tys. zł
zysk brutto 22.907 tys. zł
zysk netto 19.202 tys. zł

Przedstawione wyniki odpowiadają aktualnym zapisom księgowym i nie powinny się w istotny sposób zmienić do dnia ogłoszenia raportu kwartalnego i rocznego.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu