Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 30/2006 z 07.07.2006

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu Tadeusza Czichona o nabyciu w dniach 27.06—07.07 2006 roku akcji zwykłych w ilości 300 sztuk, po średniej cenie 82,23 zł.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu