Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Raport bieżący 31/2006 z 11.07.2006

Zarząd ATM S.A. informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2006 wzięli udział następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:

1. Beata Czichon 90 000 głosów, co stanowiło udział 5,95% na WZ,
2. Tadeusz Czichon 687 300 głosów, co stanowiło udział 45,41% na WZ,
3. Dariusz Kiełkowski 100 100 głosów, co stanowiło udział 6,61% na WZ,
4. Piotr Puteczny 208 000 głosów, co stanowiło udział 13,74% na WZ,
5. Roman Szwed 374 136 głosów, co stanowiło udział 24,72% na WZ.

Ogólna liczba głosów uprawnionych do głosowania wyniosła 1 513 536.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu