Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 04/2006 z 31.01.2006

Zarząd ATM S.A. informuje o powzięciu informacji o transakcjach na akcjach ATM od następujących osób mających dostęp do informacji poufnych:

  • Doradca Zarządu zbył 605 akcji w dniach 09-03-2005 i 10-03-2005 po średniej cenie 32,38 zł oraz nabył 1000 akcji w dniu 24-06-2005 po cenie 7,60 zł.
  • Dyrektor Finansowy nabyła 800 akcji w dniu 16-06-2005 po cenie 7,60 zł oraz zbyła 300 akcji w dniu 9-11-2005 po cenie 42,10 zł.
  • Główna Księgowa nabyła 500 akcji w dniu 15-06-2005 po cenie 7,60 zł.
  • Dyrektor Pionu Techniki i Usług Profesjonalnych nabył 1200 akcji w dniu 21-06-2005 po cenie 7,60 zł.
  • Dyrektor Pionu Usług Integracyjnych nabył 1000 akcji w dniu 21-06-2005 po cenie 7,60 zł.
    Kierownik Działu Marketingu nabyła 100 akcji w dniu 15-06-2005 po cenie 7,60 zł.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu