Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 43/2006 z 10.10.2006

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu, Tadeusza Czichona o nabyciu w dniu 10.10.2006 roku akcji zwykłych w ilości 361 sztuk, po średniej cenie 119,92 zł.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent