Podpisanie umowy inwestycyjnej

Raport bieżący 44/2006 z 24.10.2006

Spółka ATM S.A. oraz KLK Technologie Informatyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach uzgodniły warunki umowy inwestycyjnej w sprawie nabycia przez ATM udziałów w KLK od dotychczasowych udziałowców. Podpisanie umowy przewidywane jest w dniu dzisiejszym. W wyniku transakcji ATM zamierza objąć blisko 80% udziałów w KLK. Za nabywane udziały ATM zapłaci 45% ceny w gotówce, a 55% swoimi akcjami z nowej emisji. Pozostałe udziały zatrzymają dotychczasowi udziałowcy KLK pozostający w zarządzie spółki.

Spółka KLK Technologie Informatyczne jest dostawcą zaawansowanych usług informatycznych i jednym z najdłużej działających integratorów systemów informatycznych w Polsce. Specjalizuje się w usługach doradczych, projektowych, wdrożeniowych i serwisowych w zakresie zaawansowanych systemów zasilania, sieci teletechnicznych i systemów komputerowych. Jest nie tylko firmą o doskonałej renomie w swoim regionie, ale prowadzi także działalność na terenie całej Polski. Charakteryzuje się stabilnym rozwojem i regularnymi, dobrymi wynikami finansowymi. W roku 2005 zanotowała 40 mln zł przychodów ze sprzedaży i ponad 1,8 mln zł zysku netto.

Umowa inwestycyjna przewiduje zawarcie umowy nabycia udziałów w KLK Systemy Informatyczne Sp. z o.o. przez ATM S.A. do dnia 15 listopada br., po podjęciu odpowiednich uchwał przez organy statutowe obydwu spółek, wyrażających zgodę na zawarcie tej transakcji.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent