Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 53/2006 z 18.12.2006

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła od Wiceprezesa Zarządu, Tadeusza Czichona informacja o nabyciu w dniach 14—18.12.2006 roku akcji zwykłych w łącznej ilości 200 sztuk, po średniej cenie 167,69 zł.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent