Informacja o nabyciu i zbyciu akcji

Raport bieżący 08/2006 z 02.02.2006

Zarząd ATM S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki informacja o następujących transakcjach nabycia i zbycia akcji ATM S.A. przez osobę blisko związaną z Wiceprezesem Zarządu Spółki:

  • nabyciu w dniach 09—11.01.2006 r. 100 akcji po średniej cenie 65,02 zł
  • zbyciu w dniu 25.01.2006 r. 100 akcji po średniej cenie 72,25 zł
  • nabyciu w dniach 1—2.02.2006 r. 110 akcji po średniej cenie 72,97 zł

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu