Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 01/2007 z 02.01.2007

Zarząd ATM S.A. informuje, że do Spółki wpłynęła od p. Tomasza R. Chilińskiego, członka Rady Nadzorczej ATM S.A., rezygnacja z pełnienia swoich funkcji w Radzie Nadzorczej z dniem 31.03.2007 r. Jak zostało podane w uzasadnieniu, decyzja ta została podjęta z przyczyn osobistych.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu