Kierunki rozwoju ATM S.A. na rok 2007

Raport bieżący 14/2007 z 26.02.2007

Zarząd ATM S.A. w Warszawie podaje do publicznej wiadomości kierunki rozwoju Spółki w 2007 roku. Treść komunikatu została zawarta w załączniku.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu