Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Raport bieżący 16/2007 z 01.03.2007

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 marca 2007 roku następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:

Tadeusz Czichon, 720 600 głosów, 48,52% na WZ, 22,33% ogółem;
Roman Szwed, 452 225 głosów, 30,45% na WZ, 14,01% ogółem;
Piotr Puteczny, 205 000 głosów, 13,80% na WZ, 6,35% ogółem;
Dariusz Kiełkowski, 100 100 głosów, 6,74% na WZ, 3,10% ogółem.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu