Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie wysokości dywidendy

Raport bieżący 02/2007 z 04.01.2007

Nawiązując do raportu bieżącego nr 25/2006 z 08.06.2006 r., zarząd ATM S.A. informuje, że zgodnie z polityką dywidendy ogłoszoną we wspomnianym raporcie, zarząd będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki uchwalenie wypłaty dywidendy za 2006 r. w wysokości 7.60 zł za jedną akcję. Wielkość dywidendy wynika ze średniej arytmetycznej notowań akcji ATM S.A. na zamknięciach sesji w grudniu 2006 r. (167.82 zł) oraz wartości stawki dla depozytów EURIBOR 12M na koniec 2006 r. (4.0280).

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu