Wejście na rynek usług medycznych

Raport bieżący 25/2007 z 24.05.2007

W dniu dzisiejszym ATM S.A. podpisała umowę z Centrum Teleradiologii ENEL-MED sp. z o.o. na uruchomienie i świadczenie usług Systemu Archiwum Teleradiologicznego.

ENEL-MED jest jedną z największych prywatnych firm świadczących wysokiej jakości usługi medyczne i jest liderem w zakresie świadczenia nowoczesnych usług radiologicznych w Polsce.

Podpisana umowa stanowi komercyjne wejście ATM S.A. na rynek usług teleinformatycznych dla rynku medycznego. ATM S.A. w umowie ze spółką ENEL-MED pełni rolę partnera technologicznego, budującego kompletną infrastrukturę teleinformatyczną do obsługi archiwum teleradiologicznego i świadczącego usługi pełnego outsourcingu tej infrastruktury. Usługi ATM S.A. świadczone są w oparciu o autorskie, innowacyjne rozwiązania teleinformatyczne w tym zakresie.

Równocześnie ATM i ENEL-MED podpisały list intencyjny określający dalsze zamiary stron co do nawiązania ścisłej współpracy w zakresie świadczenia usług outsourcingu teleradiologicznego na rzecz innych podmiotów w kraju i za granicą.

Wartość podpisanych umów nie jest określona, ze względu na ścisłą zależność wielkości przychodów od intensywności korzystania z usług przez ich odbiorców, ale według oceny zarządu wartość ta nie przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu