Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

Raport bieżący 27/2007 z 11.06.2007

Zarząd ATM S.A. informuje, że raport roczny Emitenta za 2006 r. oraz skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej Emitenta za 2006 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 14 czerwca 2007 r., a nie 15 czerwca 2007 r., jak wskazano w raporcie bieżącym nr 6/2007 z 29 stycznia 2007 r.

 

podpisy:
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu, Dariusz Kiełkowski — Prokurent