Podpisanie umowy inwestycyjnej

Raport bieżący 03/2007 z 26.01.2007

Spółka ATM S.A. oraz Sputnik Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu podpisały w dniu dzisiejszym umowę inwestycyjną w sprawie nabycia przez ATM udziałów w spółce Sputnik od dotychczasowych udziałowców. W wyniku transakcji ATM zamierza objąć 60% udziałów w Sputnik Software. Za nabywane udziały ATM zapłaci gotówką. Pozostałe udziały zatrzymają dotychczasowi udziałowcy Sputnik Software. Umowa inwestycyjna przewiduje zawarcie umowy nabycia udziałów w Sputnik Software przez ATM S.A. do dnia 31 marca br., po podjęciu odpowiednich uchwał przez organy statutowe obydwu spółek, wyrażających zgodę na zawarcie tej transakcji.

Sputnik Software zajmuje się produkcją oprogramowania oraz świadczeniem usług informatycznych dla sektora publicznego. Spółka zajmuje wiodącą pozycję na rynku rozwiązań softwarowych dla administracji samorządowej, do której kierowany jest pakiet oprogramowania z serii „nowoczesny urząd” — będący w chwili obecnej, jednym z najlepszych i najbardziej kompleksowych tego typu rozwiązań na rynku. Spółka ma na swoim koncie również duże systemy informatyczne o zaawansowanej architekturze, takie jak ogólnopolski system zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego, zrealizowany dla Ministerstwa Finansów RP.

Według wstępnych szacunków Sputnik Software zanotował w roku 2006 2350 tys. zł przychodów ze sprzedaży i około 500 tys. zł zysku netto. Jest to spółka, która charakteryzuje się dynamicznym wzrostem przychodów ze sprzedaży i wysoką rentownością. Posiada sprawny zespół programistów i wysokie kompetencje w oprogramowaniu aplikacyjnym.

Do tej pory w przychodach ze sprzedaży ATM S.A. udział klientów zaliczających się do administracji centralnej i samorządowej był nieznaczny. Zakup udziałów w spółce Sputnik pozwoli ATM na rozszerzenie oferty dla tego ważnego sektora. Jest to szczególnie istotne w związku z przewidywanym szybkim wzrostem zamówień na systemy informatyczne przez sektor publiczny, szacowanych w miliardach złotych w latach 2007—2013. Poprzez umocnienie pozycji Sputnik Software Sp. z o.o. oraz rozbudowanie własnych kompetencji w dziedzinie produkcji oprogramowania, ATM planuje zajęcie znaczącej pozycji na tym rynku. Uzupełnienie oferty ATM o oprogramowanie aplikacyjne pozwoli na dostarczanie kompletnej usługi łączącej ze sobą integrację systemową, oprogramowanie aplikacyjne i usługi telekomunikacyjne.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu