Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 31/2007 z 18.06.2007

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu, Tadeusza Czichona o nabyciu w dniu 18.06.2007 r. akcji ATM S.A. w ilości 200 sztuk, po średniej cenie 148,94 zł.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu