Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Raport bieżący 34/2007 z 29.06.2007

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2007 roku następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu:

1. Tadeusz Czichon, 721 000 głosów, 44,44% na WZ, 21,88% ogółem;
2. Roman Szwed, 452 225 głosów, 27,88% na WZ, 13,72% ogółem;
3. Piotr Puteczny, 205 000 głosów, 12,64% na WZ, 6,22% ogółem;
4. Dariusz Kiełkowski, 100 100 głosów, 6,17% na WZ, 3,04% ogółem;
5. Beata Czichon, 90 000 głosów, 5,55% na WZ, 2,73% ogółem.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu