Informacja o nabyciu i zbyciu akcji

Raport bieżący 04/2007 z 29.01.2007

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki informacja o zawartych przez osobę blisko związaną z wiceprezesem zarządu transakcjach nabycia w dniach 15.05—21.06.2006 r. łącznie 72 akcji ATM S.A. po średniej cenie 78,59 zł za akcję oraz zbycia w dniach 15—16.11.2006 r. łącznie 30 akcji ATM S.A. po średniej cenie 148,67 zł.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu, Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu