Wprowadzenie do obrotu giełdowego ostatniej transzy akcji serii E

Raport bieżący 42/2007 z 30.07.2007

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu 30.07.2007 r. zostało dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 19.840 akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki ATM S.A. o wartości nominalnej 7,60 zł każda, oznaczonych uprzednio przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLATMSA00039, a które z dniem dzisiejszym zostały zasymilowane z akcjami dotychczas notowanymi na GPW z kodem PLATMSA00013. Po asymilacji kodem PLATMSA00013 oznaczone są 3.295.642 akcje Emitenta.

Akcje serii E, o których mowa w niniejszym raporcie, stanowią ostatnią transzę akcji wyemitowanych przez Spółkę w roku 2004 w ramach Programu Motywacyjnego, opisanego w Prospekcie Emisyjnym z dnia 12.05.2004 r.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu