Rejestracja PDA w KDPW

Raport bieżący 46/2007 z 08.08.2007

Zarząd ATM S.A. informuje, że zgodnie z treścią otrzymanego komunikatu Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 7 sierpnia 2007 r., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokona w dniu 8 sierpnia 2007 r. rejestracji w depozycie papierów wartościowych 1.204.358 (jeden milion dwieście cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem) praw do akcji serii H Spółki ATM S.A., pod kodem PLATMSA00070.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu