Informacja o nabyciu akcji

Raport bieżący 50/2007 z 17.08.2007

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęła informacja od Wiceprezesa Zarządu, Tadeusza Czichona o nabyciu w dniach 14—17.08.2007 roku 330 akcji ATM S.A. po średniej cenie 131,30 zł oraz 100 praw do akcji ATM S.A. po średniej cenie 126,33 zł.

 

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu